Sociale vaardigheidstraining

Trainers: Merel, Eva, Sanne

GewoonUNIEK organiseert  sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren die moeite hebben met sociale situaties, omgaan met anderen en het inschatten van oorzaak en gevolg.

Het doel is de kinderen en jongeren vaardigheden te leren die nodig zijn in de omgang met andere mensen en in contacten met andere mensen.

Voorbeelden zijn: naar elkaar luisteren, een gesprek op gang houden, een compliment geven, mening geven, nee durven zeggen en opkomen voor jezelf. We vinden het erg belangrijk dat kinderen die deelnemen aan deze training zich veilig en op hun gemak voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen thuis ook de ruimte krijgen om te oefenen met de sociale vaardigheden.

Omdat deze training GewoonUNIEK is, zullen we niet alleen maar oefenen met de sociale vaardigheden in het trainingsclubje maar ook tijdens groepsactiviteiten, logeerweekenden en eventuele individuele begeleiding. Hierdoor hopen we het optimale leereffect uit de training te halen! Een voorwaarde voor de training is echter wel dat we een clubje, van minimaal 4 kinderen of jongeren kunnen maken, die met elkaar kunnen klikken qua leeftijd, interesses en hulpvragen.

Situaties vanuit de logeerweekenden/groepsactiviteiten zullen ook besproken worden indien relevant.