Brain Blocks

Merel, Karlijn en Rita zijn gecertificeerd om te werken met BrainBlocks.

Brain Blocks is een ‘toolbox’ om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Brain Blocks kan ingezet worden bij kinderen, ouders, maar ook voor broertjes, zusjes, leerkrachten, etc.

Het doel van Brain Blocks is dan ook om één beeld en één taal te creëren over autisme, wat zorgt voor meer begrip en inzicht. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan in het dagelijkse functioneren, gecommuniceerd worden. Het bespreken van de diverse onderwerpen bij Brain Blocks kan op aangepaste wijze, wat zorgt voor maatwerk. Want iedereen is immers uniek, juist/zeker bij GewoonUNIEK.

Aanmeldformulier