Begeleiding​

individueel

Begeleiding individueel vindt in principe plaats in en vanuit de thuissituatie van de cliënt. Indien dit niet mogelijk of niet wenselijk is dan vindt de begeleiding plaats op onze locatie in Mierlo.

We ondersteunen onder andere bij:

* acceptatie van je ‘beperkingen’

* structureren van de dag

* plannen van huiswerk en andere zaken

* begeleiding bij huiswerk

* begeleiding op school, werk of stage

* zelfvertrouwen

* sociale vaardigheden

* sexualiteit

* zelfstandigheid

* mogelijkheden zien in plaats van beperkingen

* invullen vrije tijd

* sociaal emotionele problematiek

* leegmaken van een vol hoofd

* aanleren van een strategie om het hoofd op te ruimen

* oplossen van angsten/boosheid en andere belemmeringen d.m.v. matriXcoaching

* leren ontspannen en plezier te hebben

* Meer rust is hoofd en lichaam door BARS

* Sociale vaardigheidstraining

* Brainblocks

* enz. enz.

 

Begeleiding
 
Onze visie: “Normaal waar mogelijk……specifiek waar nodig”
 
Begeleiding van kind, jongere, volwassene 
Structuur aanbrengen in de dag:
Vaak is het belangrijk structuur aan te brengen in het leven van iemand met bijvoorbeeld autisme. Dit kan zijn met pictogrammen, geschreven tekst, foto’s, taakboekjes e.d. Belangrijk is om structuur aan te brengen op een manier die bij het kind, jongere of volwassene past.
 
Plannen van schoolwerk en andere activiteiten: 
Veel kinderen, jongeren, volwassenen met ASS, AD(H)D. LVB e.a. hebben moeite met plannen; Plannen van schoolwerk, plannen van taken, plannen van activiteiten, plannen van huishouden enz.  GewoonUNIEK biedt ondersteuning bij plannen en organiseren.
 
Werken aan zelfstandigheid;
Denk hier aan boodschappen doen, omgaan met geld, reizen met bus en/of trein, zelf je huishouden runnen. GewoonUNIEK helpt je op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
 
Invullen vrije tijd: 
Veel cliënten hebben als hulpvraag: ‘help mij bij het zoeken naar een passende vrije tijdsinvulling’.  Denk hierbij aan sport, clubs, knutselen, 
fietsen, naar het bos, de speeltuin enz.
 
Hulp bij uw administratie
Of het nu gaat om uw pgb-administratie, uw algemene administratie, belastingaangifte, uw formulieren voor officiële instanties of gewoon het ordenen van uw administratie…..wij kunnen u daarin ondersteunen.

Sociale vaardigheden:
Naast onze sociale vaardigheidstraining kunnen we met jou ook sociale vaardigheden oefenen in de praktijk,
 
Begeleiding ouder(s)/verzorgenden
Relatie: 
Wanneer u als ouder voor het eerst de diagnose krijgt over uw kind, is dat niet niks. 
Mannen en vrouwen gaan daar vaak anders mee om.Soms is het nodig dat iemand helpt om weer met je partner in gesprek te komen. Vrouwen zitten vaak in hun emotie vast terwijl mannen juist niet in emotie willen gaan zitten maar sterk willen zijn voor de partner. De vrouw wil dan nog wel eens het idee krijgen dat haar man het niet zo erg vindt. Je komt dan in een vicieuze cirkel; er ontstaan spanningen. Op dat moment is het fijn met een deskundige erbij met elkaar in gesprek te komen. Vaak zijn 1 of 2 gesprekken voldoende om samen weer verder te kunnen.
 
Opvoeding; 
Soms is het nodig om ondersteuning te krijgen bij de opvoeding van je kind. Iemand die “buiten” je gezin staat kijkt vaak anders naar de situatie en kan daardoor goede ondersteuning bieden in de opvoeding.
 
Ontlasting gezin: 
Een kind met een beperking of een stoornis brengt extra zorg en aandacht met zich mee. Wij bieden verschillende vormen van opvang zodat ouders weer eens aandacht kunt besteden aan elkaar en de eventuele andere kinderen in het gezin.
 
Inloopochtenden:
Wanneer je voor het eerst hoort dat er met je kind iets mis is, iets wat nooit meer over gaat, dan voelt dat als verlies. Wat is er dan fijner om met deelgenoten je verhaal, je verlies, je zorgen te delen? Voor wie daar behoefte aan heeft organiseren we informele avonden en koffieochtenden. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.

MatriXcoaching 
Aanmeldformulier